Koniec wieku

 

 

  • Włodek Pawlik - fortepian
  • 1997, Koch International
Witraż
Wisła pod Niepołomnicami
Rydel i Gęsi
Pochód na Sybir
Witraż
Melancholia
Świst i Poświst
Ćma Nocna
Imieniny Babuni
Demon
Sen Malarza
Witraż
Ziemia
Uciekająca przed Trzemielem
Kaczeńce
Tańce w karczmie
Witraż
Stańczyk
Przeszłość
Witraż