Crows - soundtrack

Muzyka do filmu Doroty Kędzierzawskiej

 • Włodek Pawlik - fortepian, kompozycje
 • Zbigniew Wegehaupt - kontrabas
 • Jadwiga Kotnowska - flet
 • Michał Kulenty - saksofon sopranowy
 • Danuta Stradowska - wiolonczela
 • Ryszard Borowski - flet
 • Ania Pawlik - śpiew
 • Kasia Kamer - śpiew
 • Adam Lewandowski - instrumenty perkusyjne
 • Kwartet "Camerata"
 • 1994, Koch International

 

 

 

Crows Theme
Caw-Caw-Caw
Baby
Horrible
Baby's Theme
Intermesso
Gate
Aria of Orpheus from Opera
Intermesso
Menuette
At the Sea
Intermesso
Dialogue
Loneliness
Crow (sax verion)
Baby
Intermesso
Joy
Sadness
Caw-Caw-Caw
Baby's Theme
Dance School
At the Mountain
Gate
In the schop
At the Sea
Crow